Welcome to Shanghai Qianjin Chemical Technology Co., Ltd
Shanghai Qiaojin Chemical Technology Co., Ltd.
Add: Room 1606, No. 3 Jiuxin Business Building, Lane 90,Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China
Tel: +86-21-61726506
Fax: +86-21-67718633
Mobile: +86-13162489634
Products
Diacetone-D-glucose

English nameDiacetone-D-glucose;1,2:5,6-Diisopropylidene-D-glucose; D-Glucose diacetonide; Diacetone glucose 
Molecular formula:C12H20O6                       
Molecular weight:260.28                
CAS NO: 582-52-5 
EC:2094860
RTECS: LZ49580000 
purity:99%Above


Structure type:
Back